معاونت تعلیم و تربیت ناحیه حضرت محمد رسول الله (ص)

یكی از پرقدرت‌ترین كشورها در حوزه قدرت نظامی هستیم

سردار وحیدی گفت: قدرت نظامی امروز ما نه تنها مرهون جهاد و شهادت است بلكه قدرت فرهنگی ما هم مرهون همان‌هاست.
????? ????
[ 1396/10/01 ] [ ] [ ]
[ ]